Onthaal van kandidaat-vluchtelingen in St-Pieters-Woluwe

1-syrians_cross_border_into_jordan

Het OCMW van St-Pieters-Woluwe heeft besloten een duidelijke proactieve houding aan te nemen geconfronteerd door de toevloed aan vluchtelingen in België en in antwoord op het verdelingsplan voor kandidaat-vluchtelingen opgesteld door de Regering en te starten met de terbeschikkingstelling van woningen op de kandidaat vluchtelingen te ontvangen tijdens de fase van de asielaanvraag. Deze woningen worden genoemd naar het project“Lokaal opvanginitiatief”(LOI).

Naast het bestaande LOI dat al verschillende jaren families herbergt, zal het OCMW van St-Pieters-Woluwe regelmatig tot in maart 2016 meer woningen ter beschikking stellen van de kandidaat-vluchtelingen. Het OCMW zal deze personen ten laste nemen op materieel vlak en zorgen voor de sociale begeleiding. Rond 18 januari eerstvolgend zullen de eerste gezinnen, die in dit kader opgenomen worden, hier aankomen. Een aanvullende steun zal ook welkom zijn om het onthaal een meer menselijke warmte te geven. Wij danken onze inwoners nog voor hun uitzonderlijke golf van solidariteit in antwoord op onze eerste oproep. Deze edelmoedigheid oversteeg al onze verwachtingen. Wij doen echter een tweede oproep in de hoop dat U even talrijk zal zijn om Uw steun te verlenen en ons te helpen een gepaste ontvangst te geven op het grondgebied van onze gemeente.

Beschikt U over een vrije woning in St-Pieters-Woluwe en wenst U deze ter beschikking te stellen van vluchtelingen? Het OCMW neemt de huur ten laste van woningen op haar grondgebied. De huurvoorwaarden (huurovereenkomst, huurprijs, ea.) worden rechtstreeks met het OCMW afgesproken. De voordelen voor de eigenaar: een gewaarborgde huurprijs voor de hele duur van de overeenkomst, een wekelijkse opvolging van het eigendom en haar bewoners, en 24u/24 ziet een professionele ploeg van sociale werkers en technici toe op de noden van de bewoners en op mogelijke technische problemen. Wij kunnen ook een regelmatige feedback geven op de situatie.

U beschikt over meubelen of toestellen (ijskast, oven, …) in goede staat en U wenst deze af te staan om de woningen van de kandidaat-vluchtelingen in te richten? Worden gezocht: tafels, stoelen, bedden –matrassen en bodems, nachttafels, zetels … in goede staat. U beschikt over keukenmateriaal (potten, pannen, klein elektrisch materiaal, glazen, bestek, servies…), huislinnen (dekens, dekbedden, lakens, hand- en vaatdoeken, …) in goede staat, nieuwe artikelen voor hygiëne (tandenborstels, zeep, washandjes, …) en wenst deze te schenken om het dagelijks leven van vluchtelingen te verbeteren? Kan U tijd schenken aan het onthaal van kandidaat vluchtelingen? De kandidaat-vluchteling helpen onze taal te leren, hem te vervoeren op het grondgebied van de gemeente of naar Brussel, scholen zoeken, in de gemeente beschikbare diensten ontmoeten of met hem eenvoudig een leuk moment delen, dit zal ertoe bijdragen een warmere toon te geven aan het onthaal. Eenmaal dat deze personen het statuut zullen verkregen hebben van erkende vluchteling, zullen zij onze structuur van LOI verlaten en nood hebben aan begeleiding om een definitieve woonst te vinden en ondersteuning voor de integratie bij ons ( dit betekent de taal te leren, het begrijpen van onze gebruiken en gewoonten en het opbouwen van een sociaal netwerk): ook hier zal een positieve burgerzin meer dan nuttig, zo niet onmisbaar zijn.

Hebt U voorstellen of vragen ?
Voor alle inlichtingen, neem contact op met het Hoofd van de Sociale Dienst van het OCMW
Arnaud Boucquey
 aboucquey@woluwe1150.be
 02/773 59 36