ADMINISTRATIEF MEDEWERKER-UURROOSTERBEHEER

NIVEAU C

MISSIE

De verantwoordelijke van de uurrooster verzamelt informatie met betrekking tot de werkuren, beheert deze efficiënt om de werktijd gelijkmatig over de verschillende teams te verdelen, en dit onder de hiërarchische verantwoordelijkheid van de coördinator van de diensten. Deze functie vereist de volgende professionele vaardigheden: nauwkeurigheid, stiptheid, discretie, consistentie, strikte naleving van instructies en wetgeving met betrekking tot arbeidstijd, transparantie naar het management, communicatie en prioriteitenbeheer.


FONCTIE

Opstellen en aanpassen van uurroosters:

 • Beheren van de jaarlijkse rooster:
  • Een jaarlijkse dag en nacht rooster voorbereiden (13 x 4 weken) : Een jaar op voorhand.
  • De basisroosters aanvullen met ADV-dagen, toegekende jaarlijkse vakanties, en feestdagen.
 • Opstellen van roosters per kwartaal op een consistente, evenwichtige manier en volgens de richtlijnen van de Directrice.
 • Driemaandelijkse roosters weergeven na goedkeuring van de Directrice van het KONING BOUDEWIJNTEHUIS.
 • Roosters up-to-date houden op basis van afwezigheden van medewerkers.
 • Dagelijks de Directrice op de hoogte stellen in geval van wijzigingen in de roosters.

Administratief werk:

 • Informatie doorgeven aan de hoofdverpleegkundigen en de Directrice in geval van terugkerende afwezigheden van leden van het zorgpersoneel.
 • Melding maken aan de Directrice van elke problematische situatie met betrekking tot de roosters (bijvoorbeeld: langdurige afwezigheid).
 • Het voorstel voor de verdeling van het jaarlijkse verlof aan de Directrice voorleggen ter goedkeuring, waarbij wordt gezorgd voor voldoende personeelsleden per verdieping.
 • De verlofkaarten invullen volgens de toegekende verloven, laten ondertekenen door de Directrice en ze naar de personeelsdienst sturen.
 • Het bijhouden van de tellingen van ADV-dagen, jaarlijkse vakanties, ziekteverlof, familiaal of bijzonder verlof, trainingen, feestdagen, enz.
 • Alle administratieve documenten ordenen, sorteren, opbergen en indien nodig kopiëren en/of scannen.

Contact :

 • Nieuwe medewerkers van de zorgafdeling verwelkomen.
 • Deelnemen aan bepaalde vergaderingen.

Vervanging: binnen het administratieve team.


Solliciteren

Wilt u zich kandidaat stellen? Gelieve uw CV en motivatiebrief per e-mail te verzenden naar het volgende adres: recrutement.cpas@woluwe1150.be.