Attaché algemene zaken

Kernopdracht

In de rol van Attaché algemene zaken vervult u een cruciale rol in het bieden van essentiële ondersteuning aan de Secretaris-Generaal bij de afhandeling van dossiers en taken met betrekking tot het algemene functioneren van het OCMW.


Taken

• Proactief samenwerken binnen de dienst secretariaat/personeel;

• Deel uitmaken van het directiecomité en de behandeling van besproken dossiers bijwonen;

• Operationele ondersteuning bieden om de goede werking van de diensten te waarborgen;

• Optreden als aanspreekpunt voor externe belanghebbenden (integratiedienst, Kruispuntbank van Ondernemingen, COCOF, leveranciers, inspectiediensten, enz.);

• Deelnemen aan het proces van herorganisatie en verbetering van diensten (simplificatie, automatisering, externe ondersteuning, archivering, enz.);

• Helpen bij de ontwikkeling en formalisering van procedures;

• Fungeren als interface met de DPO om de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming te waarborgen;

• Deelnemen aan de opstelling van de begroting en begrotingswijzigingen; • Implementeren van interne controle binnen het OCMW en opvolging ervan;

• Onderzoek uitvoeren en uiteenlopende informatie verzamelen zoals statistieken, activiteitenrapporten, wetgeving, subsidies, projectoproepen, enz.;

• Bijdragen aan de ontwikkeling van interne en externe communicatie;

• Bijdragen aan de organisatie van evenementen of specifieke manifestaties in samenwerking met de betrokken functionele diensten;

• De Secretaris-Generaal vervangen in geval van afwezigheid.

Vaardigheden

• Tweetalig zijn in het Nederlands en Frans of Frans en Nederlands;

• Organisatorisch en communicatief vaardig (zowel schriftelijk als mondeling) en initiatiefrijk;

• Analytisch en synthetisch denkvermogen;

• Beheersing van wetgeving en regels van de instelling;

• Nieuwsgierigheid en vermogen om te reageren op veranderingen en urgenties;

• Autonomie, beschikbaarheid en betrouwbaarheid;

• Goede kennis van het informatiedomein.

Aanwervingsvoorwaarden

Niveau: A4 (Minimum 50.879 € – Maximum 80.701 €)

Diploma: Master in directe relatie tot de functie

Contract: Voltijds, onbepaalde duur

Indiensttreding: Zo snel mogelijk

Extralegale voordelen

Maaltijdcheques (waarde:  8€ per gewerkte dag met een eigen bijdrage van 1,09€), gratis basisziekteverzekering, terugbetaling MIVB-abonnement, extralegaal verlof, aanvullend pensioen, …


Solliciteren

Wilt u zich kandidaat stellen? Gelieve uw CV en motivatiebrief per e-mail te verzenden naar het volgende adres: recrutement.cpas@woluwe1150.be.