De socio-professionele inschakelingsdienst

Home / Sociale opdracht / De socio-professionele inschakelingsdienst

De socio-professionele inschakelingsdienst heeft als opdracht de mensen die afhangen van het OCMW toegang te verschaffen tot de arbeidsmarkt. Zij kunnen de betrokkenen voorstellen om een aangepaste opleiding te volgen, zich in te schrijven in een psycho-sociaal begeleidingsprogramma of hen ondersteunen bij het zoeken naar een nieuwe betrekking. Dit alles kan verwezenlijkt worden in samenwerking met externe bedrijven of organisaties alsook binnen het OCMW zelf. Om zich van deze opdracht te kwijten biedt deze dienst tewerkstellingscontracten aan in toepassing van het artikel 60§7 van de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Via deze tewerkstellingscontracten krijgt iemand de mogelijkheid om, zij het tijdelijk, terug aan het werk te kunnen; de termijn die nodig is om zijn sociaal statuut en de daaruit voortvloeiende uitkeringen, te herwinnen. Dank zij deze tewerkstellingscontracten kunnen zij terug een welbepaalde beroepservaring opdoen, een zo noodzakelijk gegeven om terug opgenomen te worden in het arbeidsmilieu. Ons OCMW werft, onder artikel 60§7, gemiddeld 50 personen per jaar aan. Van deze 50 personen zijn er, volgens de statistieken, 38% die na beëindiging van voornoemd contract vast werk vinden. In 2001 heeft ons centrum het strijkersatelier – het glijden van het strijkgoed – opgericht, en in 2003 zag Het Duwtje van Sint-Pieters-Woluwe, een dienstverlend bedrijf voor thuishulp, het daglicht. Beide stellen werknemers, die werken onder artikel 60§7, tewerk. De socio-professionele inschakelingsdienst besteedt eveneens aandacht aan de sportieve en culturele ontplooiïng van de cliënten van het OCMW door hen aan te moedigen om deel te nemen aan culturele en sportieve evenementen. Dit betekent dat het OCMW sportkampen bekostigt, kortingen op verschillende culturele manifestaties aanbiedt en nog vele ander voordelen ; dit alles opdat de gerechtigden zich op vele vlakken zouden kunnen ontwikkelen en uiteindelijk opnieuw volwaardig sociaal opgenomen zouden worden.

GEGEVENS

Donatiecampagne

Le CPAS lance une campagne de dons au profit des familles les plus nécessiteuses. Celle-ci ...

Learn more

Campagne de dons !

Le CPAS lance une campagne de dons au profit des familles
les plus nécessiteuses.
Celle-ci se déroulera du 4 juin 2018 au 29 juin 2018.
Pour se faire, nous souhaiterions solliciter votre générosité afin de rassembler les éléments suivants en collaboration avec l’ASBL
les Petits Riens présente au Recypark.

En savoir plus

Donatiecampagne !

Het ocmw onderneemt een donatiecampagne ten gunste van de meer behoeftige gezinnen.
Deze begint 4 juni 2018 tot 29 juni 2018.
Om dit gedaan te maken, rekenen we op jullie vrijgevigheid om de volgende giften te verzamelen in samenwerking met de vzw spullenhulp aanwezig in het kringlooppark:

Meer info