Covid-19

Lancering van de campagne “Ik besta.” – DIOGENES vzw

  CRISIS COVID-19: AANPASSINGEN VAN DE OCMW-DIENSTEN

Laatste besluiten en verordeningen

Teneinde de werking van de diensten te garanderen en de door de overheid opgelegde maatregelen na te kunnen leven, raden wij het publiek aan bezoek aan het OCMW zo veel mogelijk te vermijden en voorkeur te geven aan contact per telefoon en e-mail.
Hieronder volgen de contactgegevens van de verschillende diensten. Deze zijn gedurende de gehele crisisperiode van toepassing.
Het onthaal van het OCMW van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur via het nummer 02 773 59 00
Shelanderdreef 15 1150 Sint-Pieters-Woluwe

Sociale dienst van het OCMW
Al onze diensten zijn open.
De continuïteit van de openbare dienst wordt gegarandeerd om aan de behoefte van de mensen te voldoen, in overeenstemming met de instructies van de Nationale Veiligheidsraad en de sociaal integratie SPP.
Verantwoordelijke :
Arnaud Boucquey
02 773 59 36
Email

Onthaal OCMW :
van maandag tot vrijdag vanaf 8u30 tot 16u00.
 02 773 59 00
 02 773 59 10(Fax)

Sociale dienst eerste lijn :
dienst huisvesting en voedseldistributie aanwezigheid van twee maatschappelijke werkers, geen afspraak en van maandag tot vrijdag vanaf 8u30 tot 11u00.
Mogelijkheid om bij elke maatschappelijk werker een afspraak te maken door rechtstreeks contact op te nemen via telefoon of e-mail.

Dienstverantwoordelijke
Mevrouw Musabwasoni
02 773 59 22
 Email

Sociaal professionele inschakeling :
op afspraak bij de dienst verantwoordelijke
Mevrouw
 Dewilde
02 773 59 02
 Email
of bij iedere maatschappelijke werkster rechtstreeks contact op te nemen of via mail

Schuldbemiddelaar :
op afspraak bij
Mijnheer
 Pissart
0490/47.70.72
 
Email

Familie hulp :
telefonische permanentie vanaf 8u30 tot 16u30 op
02/778 11 60

Juridische begeleidingsbureau: geannuleerd
Permanenties de 1ste en 3de woensdag van de maand opgeschorst.Un besoin d’explication concernant votre convocation pour le vaccin ?
Nood aan uitleg omtrent uw uitnodiging voor vaccinatie ?

Formez le 0800/35.190
Bel op 0800/35.190

Un conseiller local de la commune répondra à toutes vos questions .

 

Nood aan thuisondersteuning om online een afspraak te maken ?
Besoin d’un soutien à domicile pour vous aider à prendre rendez-vous en ligne
soit par téléphone, soit par internet ?

Bel op 0471/09.85.85
Formez le 0471/09.85.85

Een ProxCity consulent zal zich spoedig bij u aanmelden om u hierbij te begeleiden.
Un conseiller ProxCity se présentera rapidement chez vous
pour vous accompagner dans la démarche .