Onthaal van kandidaat-vluchtelingen in St-Pieters-Woluwe

Het OCMW van St-Pieters-Woluwe heeft besloten een duidelijke proactieve houding aan te nemen geconfronteerd door de toevloed aan vluchtelingen in België en in antwoord op het verdelingsplan voor kandidaat-vluchtelingen opgesteld door de Regering en te starten met de terbeschikkingstelling van woningen op de kandidaat vluchtelingen te ontvangen tijdens de fase van de asielaanvraag. Deze woningen worden genoemd naar het project“Lokaal opvanginitiatief”(LOI).

Het OCMW van Sint-Pieters-Woluwe stelt 4 eengezinswoningen ter beschikking voor dit project en zorgt voor materiële ondersteuning en sociale begeleiding van deze personen.

Zodra deze personen de vluchtelingenstatus hebben verworven, worden ze aangemoedigd om de LOI-structuur te verlaten en zich te vestigen in de privéwoningmarkt.


Hebt U voorstellen of vragen ?
Voor alle inlichtingen, neem contact op met de Direteur van de Sociale Actie van het OCMW
Arnaud Boucquey
 aboucquey@woluwe1150.be
 02/773 59 36