Oekraine Cel

Ukraine

Samenvatting van het jaar 2022-2023

Omwille van het groot aantal verwachte vluchtelingen vanuit Oekraïne, heeft het OCMW van Sint-Pieters-Woluwe een speciale cel opgericht om de hulpverzoeken te behandelen. De Oekraïense cel werd officieel geopend op 1 april 2022, maar veel vluchtelingen werden al geholpen door de sociale diensten van het OCMW voor de officiële opening.
Het aantal Oekraïners dat zich sinds het begin van de crisis bij het OCMW heeft geregistreerd, bedraagt 546 in april 2023. De maatschappelijk assistent ontvangt nieuwe verzoeken in samenwerking met het onthaal dat alle documenten verzamelt.
De huisvestingsdienst was één van de belangrijkste diensten tijdens het eerste jaar van de crisis. Gedurende de eerste maanden van de crisis verbleven vluchtelingen voornamelijk bij gastgezinnen. De noodzaak voor meer duurzame huisvesting werd dringender naarmate duidelijk werd dat de crisis niet snel zou eindigen. De huisvestingsdienst werd geconfronteerd met een groot aantal gastgezinnen die geen vluchtelingen meer konden opvangen. Daarom werd in juni/juli 2022 de formule van transitwoningen gecreëerd. Het doel van de transitwoning is om de vluchtelingen meer tijd te geven om huisvesting op de privé markt te vinden. Op dit moment heeft een meerderheid van de Oekraïners met de hulp van de huisvestingsdienst een woning op de privé markt al gevonden.

Ukraine

Samenstelling van de Oekraïense cel

De Oekraïne cel van het OCMW van Sint-Pieters-Woluwe is een belangrijke entiteit van de organisatie geworden als gevolg van de komst van veel vluchtelingen uit Oekraïne. Het is samengesteld uit vijf afdelingen, elk met een specifieke rol in het leveren van diensten aan de lokale gemeenschap.

Coördinatie

De coördinatie van de Oekraïne cel is een van de belangrijkste beheersfuncties binnen het OCMW. Het doel van deze functie is om ervoor te zorgen dat een groep mensen effectief samenwerkt om een gemeenschappelijk doel te bereiken.

Onthaal – helpdesk

Het onthaal dient als eerste contactpunt voor de Oekraïners. Ze ontvangen de eerste informatie over de cel en worden doorverwezen naar de juiste dienst.

Sociale Dienst

De sociale dienst behandelt alle leefloon hulpverzoeken. Tijdens een algemeen onderzoek wordt bepaald of een equivalent van een integratie-inkomen kan worden toegekend en, indien nodig, andere dringende hulp zoals voedsel of kleding. Alle beslissingen moeten worden bekrachtigd door het Speciale Comité van de Sociale Dienst.

Dienst Huisvesting

De huisvestingsdienst was een samenwerking tussen de gemeente en het OCMW. In eerste instantie was de gemeente verantwoordelijk voor huisvesting en de eerste match tussen gastgezinnen en Oekraïners. Sinds september 2022 is het beheer van de huisvesting volledig overgedragen aan de huisvestingsdienst van het OCMW. De belangrijkste taak van de dienst is om vragen van Oekraïners en gastgezinnen te beantwoorden, te adviseren over huurcontracten, geschikte huisvesting te vinden en eventueel op te treden als bemiddelaar bij conflicten.

De huisvestingsdienst van de cel Oekraïne rekend op de steun van de huisvestingsdienst van het OCMW, met name voor de zoektocht naar huisvesting die het OCMW kan huren om er transitwoningen van te maken, evenals voor technische ondersteuning met betrekking tot transitwoningen

Administratieve dienst

Deze dienst beheert de administratieve taken die verband houden met de activiteiten van de Oekraïne cel. De leden van deze pool zullen onder meer de beslissingen coderen die naar het Speciale Comité van de Sociale Dienst gaan, en de brieven schrijven die naar andere OCMW’s worden gestuurd.

Voor meer informatie nodigen wij u uit om de website van Safe Brussels te raadplegen.