Hulp bij huisvesting

fotolia_123384263

Het woningaanbod van het OCMW

In vergelijking met het jaar 2001 is het woningaanbod van het OCMW gestegen van 10 tot 80 woningen. Het feit dat deze sociale woningpolitiek dermate in de lift zit is vooral te danken aan het steeds uitbreidende woningpark waarvan het OCMW zelf eigenaar is (de huizen die zich bevinden in de Louis Titecastraat, in de Monoplanlaan en in de Gelukgsdreef en in de Terkamerenstraat (via erfenis gekregen). Anderzijds is de gulle samenwerking met een aantal partners, met name de gemeente zelf en een aantal particulieren, een niet te onderschatten bron van woningen.

Inderdaad, de gemeente heeft een aantal van haar eigendommen ter beschikking van het OCMW gesteld : François Gaystraat en de Stengeltjesweg. Op vraag van het OCMW heeft de gemeente de woning in de Parmentierlaan aangekocht. Deze laatste werd helemaal gerenoveerd door de arbeiders van het OCMW en omgebouwd tot 8 studentenflats op de tweede en derde verdieping, de kantoren van het Duwtje op de eerste verdieping en het atelier van Het glijden van hetstrijkgoed op het gelijkvloers.

Daarnaast heeft het OCMW een samenwerkingsakkoord met een aantal privé-personen op poten gezet. Hierdoor kan het OCMW een aantal woningen aan zeer voordelige prijzen, oftewel 30% onder de marktprijs verhuren voor een periode van 9 jaar. We hadden de woningen gelegen in de Palmboomstraat , Henrottestraat en in de Tervurenlaan; we beschikken nog over 1 appartement in de Louis Gribaumontlaan. Dit soort huurovereenkomst houdt voor de eigenaar heel wat voordelen in. Inderdaad, hun gebouw wordt bij de aanvang van de huurovereenkomst op een professionele manier verhuurklaar gemaakt; naderhand hoeven ze er zich gedurende negen jaar geen zorgen meer over te maken, de huur wordt altijd stipt betaald, en na de periode van de negenjarige huurovereenkomst vinden de eigenaars hun huis totaal gerenoveerd terug. De renovatie van deze woningen en het dagelijks beheer ervan wordt behartigd door de dienst patrimonium van ons OCMW. Deze dienst bestaat uit 6 geschoolde arbeiders en twee arbeiders op leercontract die werken onder het artikel 60-statuut, dit alles onder het toeziend oog van ploegbaas en een ingenieur.

Wij drukken onze vurige dank uit jegens de eigenaars die ons hun vertrouwen schonken en die ons hun goed ter beschikking stelden om het op een sociaal geëngageerde manier te verhuren. Het is inderdaad zo dat door deze samenwerking de leemte aan woningen met een beperkte huurprijs opgevuld wordt. Gesterkt door onze ervaring, wensen wij deze vorm van partnership, met privé-personen en openbare instellingen, nog uit te breiden en met deze, roepen wij iedere eigenaar die geïnteresseerd is om in deze succesformule te stappen op om met ons contact op te nemen.

Voorwaarden om te kunnen genieten van een woning die ter beschikking gesteld wordt door het OCMW

3 TYPES WONINGEN

  • Studentenflats (in de gebouwen gelegen in de Mareydestraat en in de Geluksdreef) die op de eerste plaats toegewezen worden aan mensen die genieten van steun van het OCMW gedurende de hele duur van hun studies;
  • LOI of het Lokaal opvanginitiatief voor asielzoekers : woningen die voorbehouden worden aan mensen die in België een asielaanvraag ingediend hebben en die zich in de eerste fase van de procedure bevinden (m.a.w. het stadium van het ontvankelijkheidsonderzoek; dit duurt 1 à 3 maanden);
  • noodwoningen voor de inwoners van de gemeente met huisvestingsmoeilijkheden (de overgrote meerderheid van ons woningpark) : deze worden voor een maximumduur van 3 maanden ter beschikking gesteld.

GEGEVENS

Related Posts