Begelijding van de senioren

 

CPAS de WSP


Het Koning Boudewijntehuis


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Het Boudewijntehuis biedt de senioren een volledig waaier van diensten voor elke behoeften: Rusthuis voor bejaarden, Cantous, Kort Verblijf, Dagvorzorgingcentrum, Rust en verzorginstehuis. Het herbergt 200 bewoners: 100 op de afdeling RVT (Rust en Verzorgingstehuis – met enkel individuele kamers) en 71 op de afdeling ROB (Rustoord voor Bejaarden) waarvan 51 op een individuele kamer en 20 op een tweepersoonskamer verblijven.

Met zijn ligging in een groene omgeving aan de rand van het Zoniënwoud is de Residentie Koning Boudewijn een oord van pais en vree voor de bewoners. Anderzijds kunnen zij zich naar alle uithoeken begeven vermits zij gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer op het nabijgelegen Aleidisvoorplein. In onze betrachting om het tehuis in een warme, gemoedelijke, gezellige sfeer te dompelen werd er heel veel aandacht besteed aan de uitbouw van gemeenschappelijke ruimtes waar de bewoners, hun familie en vrienden elkaar kunnen ontmoeten.

De bewoners worden omringd door geschoold personeel dat aandacht heeft voor hun specifieke behoeftes. Zij staan eveneens dag en nacht in voor een aangepaste, persoonlijke verzorging en ondersteuning van de bejaarde.

DE DIENST VERPLEGING

De 100 bewoners die in de RVT-vleugel verblijven worden ononderbroken omgeven door verplegend personeel dat instaat voor hun welzijn alsook voor hun medische en paramedische (kinesitherapie) noden.

De 71 bewoners die in de ROB-vleugel verblijven zijn onafhankelijker. Niettemin kunnen zij de hulp inroepen van het verplegend en verzorgend personeel wanneer de nood zich voordoet (het nemen van een geneesmiddel, een welbepaalde behandeling). Als er fysiotherapie nodig is, wordt er een externe aanbieder ingeschakeld.

De 29 inwoners van de eenheid voor kort verblijf van Adrienne Gommers profiteren van het volledige scala aan diensten zoals verpleging, beroepstherapie, kameronderhoud en maaltijden. Een onafhankelijke fysiotherapeut is beschikbaar, indien nodig, voor sessies.

Het tehuis werkt nauw samen met een aantal Brussels klinieken en ziekenhuizen. Indien een opname in het ziekenhuis zich opdringt verloopt deze vrij vlot. Dankzij deze samenwerking kan de betrokken persoon ervan op aan dat hij zeer goed en op een persoonlijke manier verpleegd zal worden, rekening houdend met zijn/haar voorkeuren.

PALLIATIEVE ZORG

De grootste deel van onze residenten beëindigen hun leven in de residentie, omringd door professionals van de instelling. Indien nodig kan een extern team genaamd “tweede lijn” ook in de ondersteuning ingrijpen.

DE PARAMEDISCHE DIENSTVERLENING

Een ploeg van kinesitherapeuten en ergotherapeuten, die voor een paramedische begeleiding zorgt, is verbonden aan het Koning Boudewijntehuis. Naast de noodzakelijke revalidatiesessies, worden er tal van activiteiten voorzien zoals turnen, gezelschapsspelen, knutselen, …

DE CATERING

De maaltijden worden in de keuken van de residentie bereid door personeel van een particulier cateringbedrijf. Deze maaltijden zijn evenwichtig, gevarieerd en volgen eventuele dieetvoorschriften. Deze laatste worden geserveerd in verschillende restaurants (lunch en avond) en op de kamers van bewoners met gezondheidstoestanden.

HET SOCIALE EN CULTURELE LEVEN

Wij besteden heel veel aandacht aan de culturele ontplooiing van ieder. Zo, worden de bewoners aangespoord om deel te nemen aan de avondvoorstellingen rond het thema exploratie van de wereld, de ontspanningsnamiddagen van het Rode Kruis, de verscheidene opvoeringen die gegeven worden in de instelling zelf en het maandelijkse feestmaal voor de jarigen.

ANDERE DIENSTVERLENING 

Kappersdiensten zijn meerdere dagen per week beschikbaar in de Residentie. Op verzoek zijn er ook twee pedicures beschikbaar. De Residentie beschikt eveneens over een bibliotheek met naast de gewone boeken een uitgebreide keuze aan grote letter -boeken, voor hen die kampen met gezichtsstoornissen.

HET TARIEF

De prijs voor het verblijf is op dit ogenblik :

 • 56,10 € per dag onder ROB-regiem (oftewel +/- 1680 € per maand)
 • 62,77 € per dag onder RVT-regiem (oftewel +/- 1880 € per maand)

Bij afwezigheid van meer dan 7 dagen wordt er een korting van 20% toegestaan.

Het ligt voor de hand dat het OCMW kan tussenkomen in de kosten voor hen die het volledige bedrag niet kunnen bekostigen. En dit na een sociaal en financieel onderzoek.

Het kort verblijf Adrienne Gommers

Geopend in mei 2015, het korte verblijf is een leefruimte, gelegen aan de receptie van de Koning Boudewijn Residentie (1e verdieping). Bedoeld voor patiënten ouder dan 60 jaar die na ziekenhuisopname niet direct naar huis kunnen of willen terugkeren. Deze afdeling heeft 29 individuele kamers en een multidisciplinair team bestaande uit verpleegsters, zorgverleners en een beroepstherapeut.

Het biedt zorg buiten het ziekenhuis voor een bepaalde periode (minimaal verblijf van 15 dagen tot maximaal 3 maanden per kalenderjaar) en verwelkomt patiënten met verschillende pathologen.

De dagprijs is 82,69 euro. Dit bedrag is inclusief accommodatie, verpleging, beddengoed, maaltijden, tv en WiFi, verpleegkundige ondersteuning 24 uur per dag, dagelijkse levenshulp en sociale ondersteuning. Fysiotherapie kan worden verzorgd door een onafhankelijke fysiotherapeut.

De beschermde eenheden 

Het zijn woonafdelingen die bestemd zijn voor bejaarden die lijden aan de ziekte van Alzheimer of een gelijkaardige aandoening die een aangepaste begeleiding vergen. Het personeel dat aan deze eenheden was toegewezen kreeg een specifieke opleiding voor het begeleiding van deze bewoners. Deze units, waarvan de uitvoer is geordend door codeklavier, hebben 59 bedden.

GEGEVENS

Koning Boudewijntehuis

Jagersgaarde 2  – 1150 Sint-Pieters-Woluwe

 • Directrice : Murielle Carels
   02 773 58 51
 • Maatschappelijk assistent: Jessica Goncalves
   02 773 58 52
 • Maatschappelijk assistent : Laurent Silva
   02 773 57 07

Het centrum OaseHet dagverzorgingscentrum beantwoordt aan een reële nood die bij de bevolking leeft. Het is voor alles een verblijfplaats die bejaarden de mogelijkheid geeft om hun zelfstandigheid zo lang mogelijk te behouden. Dankzij dit centrum treden ze uit hun isolement, wordt de opnameduur in het ziekenhuis verkort, wordt de definitieve opname in een tehuis uitgesteld en wordt de druk op de familie danig verlicht.

Dit centrum is eveneens een schakel tussen het thuis en het tehuis.

TOELATINGSVOORWAARDEN

Elkeen die ouder dan zestig jaar is, in Sint-Pieters-Woluwe of een aangrenzende gemeente woont en die met fysieke of psychische moeilijkheden kampt die een begeleiding in het dagdagelijkse leven noodzakelijk maken. Het vervoer kan eventueel geregeld worden.

MODALITEITEN

Het centrum is van maandag tot vrijdag geopend en dit van 8u00 tot 16u30. Er is opvangmogelijkheid voor 10 personen.

Het personeel bestaat uit één verpleegster, één ergotherapeut, één kinesitherapeut, één verpleeghulp en één chauffeur. Elke week is er gedurende 2 uur een arts ter plaatse.

VOORGESTELDE DIENSTEN 

Culturele en sociale activiteiten (gezelschapsspellen, lied, hersentraining, verjaardagsfeestjes), handvaardigheidstraining, kookactiviteiten, uitjes (winkelen, markt, opvoeringen, tentoonstellingen, tocht naar zee,…), een warme maaltijd opgediend door het Koning Boudewijntehuis, verzorging door verpleegsters (douches, bad, een verband …), de mogelijkheid om ergens naartoe vervoerd te worden en van de kapper van het rusthuis te genieten.

PRIJS

 • 21,88 € per dag, maaltijd inbegrepen
 • 3,50  € per vervoer voor de bewoners van Sint-Pieters-Woluwe
 • 5,00  € per vervoer voor de bewoners van de andere gemeenten
 • 13,51 € maandelijkse bijdrage

In geval van afwezigheid zal een korting worden toegekend van de 9e dag tot de laatste dag van afwezigheid, waarbij de eerste 8 dagen van afwezigheid volledig in rekening worden gebracht.

Uiteraard kan OCMW financieel ingrijpen voor mensen die niet de volledige kosten kunnen betalen. En dit, na een sociaal en financieel onderzoek.

GEGEVENS

Dagcentrum

Doorndal 25 – 1150 Sint-Pieters-Woluwe

Jessica Collot
02 675 42 03
centrejour.cpas@woluwe1150.be


De service flats Residentie «Doorndal»


 

Deze nieuwe residentie ligt aan het Koning Boudewijntehuis en heeft sinds april 2005 haar deuren geopend. In deze residentie zijn 15 flats (waarvan 2 met terras) en één studio ondergebracht. Deze flats bestaan uit een woonkamer met een kookhoek, een slaapkamer, en een kleine badkamer met douche en een afgeschermd wc.

De service flats zijn bedoeld voor de bejaarde die een bepaalde mate van onafhankelijkheid en zelfstandigheid willen behouden maar anderzijds toch willen kunnen terugvallen op een aantal dienstverleningen die aangeboden worden door het Koning Boudewijntehuis of door het OCMW : een gesloten netwerk met de verzorgingsinstelling Koning Boudewijn voor noodoproepen, de mogelijkheid om te kunnen eten in de eetzaal van het tehuis of om de maaltijd op de flat opgediend te krijgen, het wasgoed laten wassen, beroep doen op een schoonmaakdienst. Maar ook is er een kapsalon naast de deur, en zijn er ontspanningsvoorzieningen in de polyvalente zaal van het tehuis.

PRIJS

 • Studio: maandelijkse huur vanaf 800 €
 • Flats: maandelijkse huur vanaf 1.000 € (vanaf 1.100 € voor de flats met terras)

Een vast bedrag van 200 € per maand voor de aansluiting op het systeem van ouderenalarm dat in verbinding met het Koning Boudewijntehuis staat, het schoonmaken van de gemeenschappelijke ruimtes, het onderhoud van de lift en de tuin, de klusjesdienst van het tehuis Doorndal en eveneens voor de mogelijkheid om te kunnen genieten van de diensten van het Koning Boudewijntehuis (gymlessen, yoga, spelletjes, …).

Provisie voor de eigendomslasten: 85 € (water, elektriciteit en verwarming)

Vanzelfsprekend zal het OCMW tussenkomen in de kosten voor hen die er niet in slagen de totale lastensom te betalen. En dit, na een sociaal en financieel onderzoek.

GEGEVENS

Doorndal Residentie

Doorndal 40 – 1150 Sint-Pieters-Woluwe
02 773 57 11
02 773 58 90
rrb.cpas@woluwe1150.be


In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is Iriscare de bicommunautaire instelling van openbaar nut die bevoegd is voor de erkenning en controle van voorzieningen voor ouderen. Meer bepaald: rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen, service-residenties, centra voor dagopvang of centra voor dagverzorging.

Bewoners van deze erkende voorzieningen voor ouderen, hun familie, vrienden of kennissen en ook het personeel kunnen bij de dienst Geschillen en Bemiddeling terecht met vragen en klachten.  

De dienst Geschillen en Bemiddeling kan u helpen als u zich in een van de volgende situaties bevindt:

 • U hebt een algemene of specifieke vraag over een erkende voorziening voor ouderen.

De dienst beantwoordt uw vraag onmiddellijk of vraagt bijkomende informatie op en informeert u op een later moment.

 • U hebt een klacht over een erkende voorziening voor ouderen.

We onderzoeken uw klacht. Het is mogelijk dat we u contacteren voor bijkomende informatie. De dienst Geschillen en Bemiddeling zal steeds vragen of u binnen de voorziening uw klacht reeds heeft gemeld.

Klachten kunnen anoniem en niet-anoniem onderzocht worden. De aard van de klacht maakt het soms moeilijk om de anonimiteit te garanderen. U zal daar steeds op gewezen worden.

Na afloop van de contactname met de voorziening of de inspectie ter plaatse delen we u het resultaat hiervan schriftelijk mee.

Uw vraag of klacht kunt u per e-mail richten aan bemiddeling@iriscare.brussels, per post aan Iriscare, dienst Geschillen en Bemiddeling, Belliardstraat 71 bus 2, 1040 Brussel of elektronisch via volgend telefoonnummer 02/435 64 33.

Meer informatie vindt u op https://www.iriscare.brussels/nl/klachten/.