De socio-professionele inschakelingsdienst

De socio-professionele inschakelingsdienst heeft als opdracht de begunstigden van het OCMW in de arbeidsmarkt te herintegreren. Het biedt begeleiding bij het kwalificeren van opleiding, psychosociale begeleidingsactiviteiten en ondersteuning bij het zoeken naar werk. Deze verschillende partnerschappen kunnen zich zowel met externe organen als binnen de CPAS verwezenlijken.

Om deze doelstellingen te bereiken biedt de invoegingsdienst contracten aan op grond van artikel 60§ 7 van de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Hierdoor kan een groot aantal mensen een vaste baan worden aangeboden. De tijd die nodig is om hun recht op sociale uitkeringen te herstellen. Dit soort contracten zal hen ook in staat stellen te profiteren van echte professionele ervaring. Dit is een springplank naar reïntegratie op de werkplek.

Onze team

Ons OCMW werft, onder artikel 60§7, gemiddeld 50 personen per jaar aan. Van deze 50 personen zijn er, volgens de statistieken, 38% die na beëindiging van voornoemd contract vast werk vinden.

Ons centrum heeft in 2003 een thuiszorgbedrijf opgericht genaamd “Het Duwtje van Woluwe-Sint-Pieters”. Zij tewerkstellen werknemers in het kader van artikel 60§ 7.

De socio-professionele inschakelingsdienst besteedt eveneens aandacht aan de sportieve en culturele ontplooiïng van de cliënten van het OCMW door hen aan te moedigen om deel te nemen aan culturele en sportieve evenementen. Dit betekent dat het OCMW sportkampen bekostigt, kortingen op verschillende culturele manifestaties aanbiedt en nog vele ander voordelen ; dit alles opdat de gerechtigden zich op vele vlakken zouden kunnen ontwikkelen en uiteindelijk opnieuw volwaardig sociaal opgenomen zouden worden.

GEGEVENS

Socio-professionele inschakelingsdienst
Charles Thielemanslaan 44 – 1150 Woluwe-Saint-Pierre
02 235 20 70
herinschakeling.ocmw@woluwe1150.be
Verantwoordelijke : Nathalie Dewilde
02 235 20 71