De familiezorgdienst

Home / De familiezorgdienst

fotolia_123384228

De grondbeginsels van de dienst

De dienst Familiezorg richt zich tot de personen die in Sint-Pieters-Woluwe gedomicilieerd zijn en speelt in op de behoeftes van de bejaarden, de personen met een handicap alsook voor de personen of gezinnen die tijdelijke moeilijkheden ondervinden.

De duur van de dienstverlening wordt bepaald door de behoeftes van de betrokkene.

De prijs wordt berekend naar verhouding van de inkomsten, vastgesteld na een sociaal onderzoek.

 

 

De gezinshelper(ster)s en huishoudelijke helper(ster)s

Een ploeg van negen gediplomeerde gezinshelper(ster)s helpen u bij het uitvoeren van taken zoals:

De boodschappen
Het bereiden van de maaltijden
Ondersteuning bij het
toiletbezoek
Linnen wassen en strijken
Kleine naaiwerkjes
Het dagelijks onderhoud
Administratieve taken
Samen gaan wandelen

Twee opgeleide en professionele huishoudelijke werksters helpen u bij het schoonmaken van de verschillende ruimtes van uw woning.

 

De maatschappelijke dienst

De maatschappelijke werkster begeleidt u in zoektocht naar een rust of verzorgingstehuis. U kan bij onze dienst terecht voor informatie en ondersteuning voor sociale bijstand. Wij verzekeren de coördinatie waar nodig en kunnen u ook, indien nodig, doorverwijzen naar andere diensten.

 

Op zoek naar een t(e)huis voor de bejaarden

Wanneer de zelfredzaamheid van een bejaard persoon onvoldoende blijkt, zal een maatschappelijk werkster de inwoners van Sint-Pieters-Woluwe begeleiden in hun zoektocht naar een bejaardentehuis of een aangepaste verzorgingsinstelling. Het ligt voor de hand dat het OCMW financieel zal bijspringen in de opnamekost van de bejaarden indien zij er niet in slagen de volledige kostensom te betalen.

 

Contact 80+

Contact 80+ est un service né en juin 2016 qui vise à favoriser le maintien à domicile des habitants ayant au moins 80 ans et à contribuer à leur qualité de vie. Contact 80+ propose la visite d’une assistante sociale au domicile. Les objectifs de cette rencontre sont triples :

  • informer sur l’ensemble des aides et des associations correspondant aux besoins ou souhaits formulés ;
  • prévenir toute situation critique ;
  • créer un contact personnalisé et un lien de confiance.

 

Un proche, votre conjoint, un voisin ou vous-même seriez concerné ou intéressé par les actions de Contact 80+ ? N’hésitez pas à nous contacter.

 

Maaltijden aan huis

In samenwerking met een gespecialiseerd bedrijf zorgt het OCMW voor een dienst van maaltijden aan huis. U kan alle weekdagen, vakantie dagen en gedurende het weekend beroep doen op deze dienst. De maaltijden omvatten soep, een hoofdgerecht en een nagerecht. De maaltijden worden tussen 11u30 en 13u aan huis gebracht. De maaltijden kunnen afgestemd worden op een persoonlijk dieet (zonder suiker, zoutloos, …).

 

Zieke kinderenoppas

De dienst zorgt voor uw ziek kind tijdens uw werkuren. Uw kind kan worden opgevangen tot 9 uren per dag maximaal, tussen 7u30 en 18u00. De financiële bijdrage wordt vastgesteld op basis van het inkomen en de samenstelling van het gezin. De rekening wordt u op het einde van de maand opgestuurd.

 

De vereiste documenten om van deze dienst te kunnen genieten zijn:

Een oorspronkelijk doktersgetuigschrift
Een gezinsinkomensbewijs of een afschrift van een factuur van de creche

 

GEGEVENS

Dienst familiezorg Doorndal 25
 02 778 11 60
 02 778 11 69
 thuisdiensten.ocmw@woluwe1150.irisnet.be

Dienstverantwoordelijke: Gamze Kurtulus

Administratieve verantwoordelijk: Nathalie De Bruyn

Maatschappelijke assistentes: Géraldine Gantois en Elodie Lambert

Donatiecampagne

Le CPAS lance une campagne de dons au profit des familles les plus nécessiteuses. Celle-ci ...

Learn more

Campagne de dons !

Le CPAS lance une campagne de dons au profit des familles
les plus nécessiteuses.
Celle-ci se déroulera du 4 juin 2018 au 29 juin 2018.
Pour se faire, nous souhaiterions solliciter votre générosité afin de rassembler les éléments suivants en collaboration avec l’ASBL
les Petits Riens présente au Recypark.

En savoir plus

Donatiecampagne !

Het ocmw onderneemt een donatiecampagne ten gunste van de meer behoeftige gezinnen.
Deze begint 4 juni 2018 tot 29 juni 2018.
Om dit gedaan te maken, rekenen we op jullie vrijgevigheid om de volgende giften te verzamelen in samenwerking met de vzw spullenhulp aanwezig in het kringlooppark:

Meer info