De socio-professionele inschakelingsdienst

De socio-professionele inschakelingsdienst heeft als opdracht de mensen die afhangen van het OCMW toegang te verschaffen tot de arbeidsmarkt. Zij kunnen de betrokkenen voorstellen om een aangepaste opleiding te volgen, zich in te schrijven in een psycho-sociaal begeleidingsprogramma of hen ondersteunen bij het zoeken naar een nieuwe betrekking. Dit alles kan verwezenlijkt worden in samenwerking met externe bedrijven of organisaties alsook binnen het OCMW zelf. Om zich van deze opdracht te kwijten biedt deze dienst tewerkstellingscontracten aan in toepassing van het artikel 60§7 van de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Via deze tewerkstellingscontracten krijgt iemand de mogelijkheid om, zij het tijdelijk, terug aan het werk te kunnen; de termijn die nodig is om zijn sociaal statuut en de daaruit voortvloeiende uitkeringen, te herwinnen. Dank zij deze tewerkstellingscontracten kunnen zij terug een welbepaalde beroepservaring opdoen, een zo noodzakelijk gegeven om terug opgenomen te worden in het arbeidsmilieu.

Ons OCMW werft, onder artikel 60§7, gemiddeld 50 personen per jaar aan. Van deze 50 personen zijn er, volgens de statistieken, 38% die na beëindiging van voornoemd contract vast werk vinden.

In 2001 heeft ons centrum het strijkersatelier – het glijden van het strijkgoed – opgericht, en in 2003 zag Het Duwtje van Sint-Pieters-Woluwe, een dienstverlend bedrijf voor thuishulp, het daglicht. Beide stellen werknemers, die werken onder artikel 60§7, tewerk.

De socio-professionele inschakelingsdienst besteedt eveneens aandacht aan de sportieve en culturele ontplooiïng van de cliënten van het OCMW door hen aan te moedigen om deel te nemen aan culturele en sportieve evenementen. Dit betekent dat het OCMW sportkampen bekostigt, kortingen op verschillende culturele manifestaties aanbiedt en nog vele ander voordelen ; dit alles opdat de gerechtigden zich op vele vlakken zouden kunnen ontwikkelen en uiteindelijk opnieuw volwaardig sociaal opgenomen zouden worden.

GEGEVENS