Bescherming van de gegevens - Privacy Statement

Privacy statement

Het doel van deze statement is om u alle nodige informatie te verstrekken over de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

“U” bent een bezoeker van de website OCMW van Sint-Pieters-Woluwe.
“Wij” zijn het OCMW Sint-Pieters-Woluwe, gelegen te 1150 Brussel, Shetlanderdreef 15.

Welke type van gegevens worden verwerkt ?
Via de website verwerken wij :
• Gegevens met betrekking tot de bezochte pagina’s op de website Via deze website verzamelen wij geen speciale categorieën van gegevens over [gezondheid, religieuze, politieke of filosofische overtuigingen, seksuele voorkeur of etnische afkomst].

Waarom gebruiken wij deze gegevens ?
De verzamelde gegevens worden gebruikt om :
Uw (aan)vragen te behandelen
Om onze infrastructuur en uw gegevens te beschermen
Onze diensten verbeteren

Aan wie worden deze gegevens doorgegeven ?
Uw gegevens die via deze website worden verzameld worden nooit doorgegeven.
Uw gegevens worden niet buiten de Europese Unie bewaard.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens ?
De bezoekgegevens van de website worden bewaard gedurende 1 maand.

Wat zijn uw rechten ?
De wet machtigt u om :
• duidelijke informatie te ontvangen waarom uw gegevens worden verwerkt
• een correctie van uw gegevens te vragen
• een kopie van uw gegevens te ontvangen (zonder kosten bij uw eerste aanvraag)
• uw gegevens te laten wissen indien er geen verplichting is om die te blijven bewaren
• de verwerking van uw gegevens te laten opschorten (zonder deze te wissen)
• uw toestemming om uw gegevens te verwerken in te trekken voor de toekomst
Deze rechten gelden voor alle verwerkingen uitgevoerd door het OCMW van Sint-Pieters-Woluwe maar bepaalde wetten en reglementen kunnen deze rechten beperken. Voor deze (aan)vragen kan u een mail sturen naar gdpr.cpas@woluwe1150.be of per post naar het volgende adres : OCMW Sint-Pieters-Woluwe, Privacy, Shetlanderdreef, 15 – 1150 Brussel.

Voor bijkomende informatie of voor een klacht
Indien u niet tevreden bent over de behandeling van uw (aan)vraag met betrekking tot uw gegevens kan u contact opnemen met functionaris voor gegevensbescherming :
• per mail : gdpr.cpas@woluwe1150.be
• of per brief via het volgende adres : OCMW Sint-Pieters-Woluwe, Functionaris voor gegevensbescherming, Shetlanderdreef, 15 – 1150 Brussel.
U kan ook een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit : https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact

Cookies en het volgen van online activiteiten
Deze website gebruikt cookies, kleine gegevensbestanden die uw voorkeuren en andere bezoekinformatie bewaren en die worden opgeslagen op uw toestel. De bezoekstatistieken van deze website worden verkregen via “Google Analytics”. Deze gegevens worden geanonimiseerd zodat elke verwijzing naar uw identiteit onmogelijk is. U vindt meer informatie over cookies in onze “cookie policy“.