Begelijding van de senioren

fotolia_58891015

Het Koning Boudewijntehuis

OLYMPUS DIGITAL CAMERA biedt de senioren een volledig waaier van diensten voor elke behoeften : Rusthuis voor bejaarden, Cantous, Kort Verblijf, Dagvorzorgingcentrum, Rust en verzorginstehuis Van 2000 tot 2004 werden er renovatie- en bouwingswerkzaamheden uitgevoerd aan het Koning Boudewijntehuis. Deze zijn intussen geklaard. Op dit ogenblik herbergt het 171 bewoners : 90 op de afdeling RVT (Rust en Verzorgingstehuis – met enkel individuele kamers) en 81 op de afdeling ROB (Rustoord voor Bejaarden) waarvan 61 op een individuele kamer en 20 op een tweepersoonskamer verblijven. Met zijn ligging in een groene omgeving aan de rand van het Zoniënwoud is de Residentie Koning Boudewijn een oord van pais en vree voor de bewoners. Anderzijds kunnen zij zich naar alle uithoeken begeven vermits zij gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer op het nabijgelegen Aleidisvoorplein. In onze betrachting om het tehuis in een warme, gemoedelijke, gezellige sfeer te dompelen werd er heel veel aandacht besteed aan de uitbouw van gemeenschappelijke ruimtes waar de bewoners, hun familie en vrienden elkaar kunnen ontmoeten. De bewoners worden omringd door geschoold personeel dat aandacht heeft voor hun specifieke behoeftes. Zij staan eveneens dag en nacht in voor een aangepaste, persoonlijke verzorging en ondersteuning van de bejaarde.

DE DIENST VERPLEGING
De 90 bewoners die in de RVT-vleugel verblijven worden ononderbroken omgeven door verplegend personeel dat instaat voor hun welzijn alsook voor hun me dische en paramedische (kinesitherapie) noden. De 81 bewoners die in de ROB vleugel verblijven zijn onafhankelijker. Niettemin kunnen zij de hulp inroepen van het verplegend en verzorgend personeel wanneer de nood zich voordoet (het nemen van een geneesmiddel, een welbepaalde behandeling). Het tehuis werkt nauw samen met een aantal Brussels klinieken en ziekenhuizen. Indien een opname in het ziekenhuis zich opdringt verloopt deze vrij vlot. Dank zij deze samenwerking kan de betrokken persoon ervan op aan dat hij zeer goed en op een persoonlijke manier verpleegd zal worden, rekening houdend met zijn/haar voorkeuren.

PALLIATIEVE ZORG
De grootste deel van onze residenten eindigen hun leven in onze instelling. We onderzoeken nu de mogelijkheid om enkele bedden voor palliatieve verzorging voor te behouden.

DE PARAMEDISCHE DIENSTVERLENING
Een ploeg van kinesitherapeuten en ergotherapeuten, die zorgen voor een paramedische begeleiding, is verbonden aan het Koning Boudewijntehuis. Naast de noodzakelijke revalidatiesessies, worden er tal van activiteiten voorzien zoals turnen, gezelschapsspelen, knutselen … .

DE CATERING
De maaltijden worden door het personeel van de instelling bereid, onder de directie van een beheerder van een private onderneming. Het eten is evenwichtig, gevarieerd en aangepast aan eventuele dieetvoorschriften. De ROB-bewoners gebruiken hun maaltijd in de eetzaal terwijl de RVT-bewoners hun maaltijd op hun kamer opgediend krijgen.

HET SOCIALE EN CULTURELE LEVEN
Wij besteden heel veel aandacht aan de culturele ontplooing van ieder. Zo, worden de bewoners aangespoord om deel te nemen aan de avondvoorstellingen rond het thema exploratie van de wereld, de ontspanningsnamiddagen van het Rode Kruis, de verscheidene opvoeringen die gegeven worden in de instelling zelf en het maandelijkse feestmaal voor de jarigen en het personeel.

ANDERE DIENSTVERLENING 
Elke maandag, vrijdag en zaterdag komt er een kapper ter plaatse weliswaar op afspraak. Elke maandag komt er een pedicure langs. De Residentie beschikt eveneens over een bibliotheek met naast de gewone boeken een uitgebreide keuze aan grote letter -boeken, voor hen die kampen met gezichtsstoornissen.

HET TARIEF: 
De prijs voor het verblijf is op dit ogenblik :

 • 45,36 € per dag onder ROB-regiem (oftewel +/- 1360 € per maand)
 • 50,76 € per dag onder RVT-regiem (oftewel +/- 1525 € per maand)

Bij afwezigheid van meer dan 7 dagen wordt er een korting van 20% toegestaan. Het ligt voor de hand dat het OCMW kan tussenkomen in de kosten voor hen die het volledige bedrag niet kunnen bekostigen.

DE CANTOU:
Het zijn afgesloten woonafdelingen die bestemd zijn voor bejaarden die lijden aan de ziekte van Alzheimer of een gelijkaardige aandoening die een aangepaste begeleiding vergen. Er zijn 59 beden.

HET KORT VERBLIJF ADRIENNE GOMMERS :
Het verblijf is tijdelijk, gaande van minimaal 15 dagen tot maximaal drie maand, en is bedoeld voor zestigplussers. Er zijn 29 beden.
GEGEVENS Koning Boudewijntehuis Jagersgaarde 2  – 1150 Sint-Pieters-Woluwe

 • Directrice : Murielle Carels
  02 773 58 51
 • Maatschappelijke assistente : Jessica Goncalves
  02 773 58 52
 • Kort Verblijf Maatschappelijke assistente : Laurent Silva
  02 773 57 07

Het dagverzorgingscentrum

Het dagverzorgingscentrum beantwoordt aan een reële nood die bij de bevolking leeft. Het is voor alles een verblijfplaats die bejaarden de mogelijkheid geeft om hun zelfstandigheid zo lang mogelijk te behouden. Daphoto_cent_journk zij dit centrum treden ze uit hun isolement, wordt de opnameduur in het ziekenhuis verkort, wordt de definitieve opname in een tehuis uitgesteld en wordt de druk op de familie danig verlicht. Dit centrum is eveneens een schakel tussen het thuis en het tehuis.

TOELATINGSVOORWAARDEN 
Elkeen die ouder dan zestig jaar is, in Sint-Pieters-Woluwe of een aangrenzende gemeente woont en die met fysieke of psychische moeilijkheden kampt die een begeleiding in het dagdagelijkse leven noodzakelijk maken.   Voor het vervoer is het verplicht in Sint-Pieters-Woluwe te wonen of in de grensgemeenten.

MODALITEITEN
Het centrum is van maandag tot vrijdag geopend en dit van 8:30 u tot 16:30 u. Er is opvangmogelijkheid voor 10 personen en het personeel bestaat uit één verpleegster, twee ergotherapeuten, één verpleeghulp en één chauffeur. Elke week is er gedurende 2 uur een arts ter plaatse.

VOORGESTELDE DIENSTEN 
Culturele en sociale activiteiten (gezelschapsspellen, lied, hersentraining, verjaardagsfeestjes), handvaardigheidstraining, kookactiviteiten, uitjes (winkelen, markt, opvoeringen, tentoonstellingen, tocht naar zee,…), een warme maaltijd opgediend door het Koning Boudewijntehuis, verzorging door verpleegsters (douches, een verband …), de mogelijkheid om ergens naartoe vervoerd te worden en van de kapper van het rusthuis te genieten

PRIJS : 20,00 € per dag, maaltijd inbegrepen 3,50 € per vervoer voor de bewoners van Sint-Pieters-Woluwe 5,00 € per vervoer voor de bewoners van de andere gemeenten 12,35 € maandelijkse bijdrage. Er wordt een vergoeding voor de 8 eerste afwijzigheidsdagen van 20 Euro gevraggd.  Een korting vanaf de 9de afwijzigheidsdag van 20% (dus 16 Euro/dag) zal gegeven zijn. Het OCMW kan natuurlijk bijdragen in de kosten voor wie er niet in slaagt de hele som te betalen.

GEGEVENS
Dagcentrum Doorndal 25 1150 Sint-Pieters-Woluwe

Jessica Collot Jessica Collot
02 778 11 63
02 778 11 69
centrejour.cpas@woluwe1150.be


De service flats Residentie «Doorndal»

photo_val_epinettes Deze nieuwe residentie ligt aan het Koning Boudewijntehuis en heeft sinds april 2005 haar deuren geopend. In deze residentie zijn 15 flats (waarvan 2 met terras) en één studio ondergebracht. Deze flats bestaan uit een woonkamer met een kookhoek, een slaapkamer, en een kleine badkamer met douche en een afgeschermd wc. De service flats zijn bedoeld voor bejaarde mensen die een bepaalde mate van onafhankelijkheid en zelfstandigheid willen behouden maar anderzijds toch willen kunnen terugvallen op een aantal dienstverleningen die aangeboden worden door het Koning Boudewijntehuis of door het OCMW : een gesloten netwerk met de verzorgingsinstelling Koning Boudewijn voor noodoproepen, de mogelijkheid om te kunnen eten in de eetzaal van het tehuis of om de maaltijd op de flat opgediend te krijgen, het wasgoed laten wassen, beroep doen op een schoonmaakdienst. Maar ook is er een kapsalon naast de deur en zijn er ontspanningsvoorzieningen in de polyvalente zaal van het tehuis.

PRIJS :

 • Studio : maandelijkse huur bedraagt 800 €.
 • Flats : maandelijkse huur van 1.000 € (1.100 € voor de flats met terras)

Een vast bedrag van 200 € per maand voor de aansluiting op het systeem van ouderenalarm dat in verbinding met het   Koning Boudewijntehuis staat, het schoonmaken van de gemeenschappelijke ruimtes, het onderhoud van de lift en de tuin, de klusjesdienst van het tehuis Doorndal en eveneens voor de mogelijkheid om te kunnen genieten van de diensten van het Koning Boudewijntehuis. Provisie voor de eigendomslasten : 85 € Vanzelfsprekend zal het OCMW tussenkomen in de kosten voor hen die er niet in slagen de totale lastensom te betalen.

 • GEGEVENS
 • Doorndal Residentie Doorndal 40 1150 Sint-Pieters-Woluwe
  02 773 57 11
  02 773 58 90
  rrb.cpas@woluwe1150.be

Het centrum Oase

Ten overstaan van het enorm gebrek aan opvangstructuur van zieken in het Brussels gewest gaat ons Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn er prat op het dagcentrum”Oase”van Mevrouw Marescaux te mogen ondersteunen.
Het gaat om een dagcentrum voor personen welke lijden aan een ongeneeslijke ziekte en waarvan Mevrouw Marescaux (eertijdsnursingdirectrice van de residentie “Koning Boudewijn”) de voorzitster is.
Het centrum Oase is een alternatieve vorm ter ondersteuning van patiënten en hun omgeving.
Het vernieuwend karakter van dit initiatief bestaat erin dat het gaat om een gebruiksvriendelijke leefomgeving en ontmoetingsplaats voor patiënten met een ongeneeslijke aandoening.
Inderdaad, de kern van de bekommernis van deze vroegerenursingdirectrice is het begeleiden van deze groep mensen.
Deze structuur ligt in het hartje van een residentiële omgeving en bestaat uit eenwarme gebruiksvriendelijke ontmoetingsplaats. Haar grootste ambitie is het herstellen van de sociale banden welke dikwijls verbroken werden door de patiënt bij het vernemen van de diagnose.
Het aanbieden van een warme ontspannende verblijfplaats voor de patïent en het ondersteunen van de familie zijn de doelstelling van het dagverblijf.
Een ploeg beroepsmensen bestaande uit een psycholoog, verpleegkundigen en vrijwilligers omkaderen de opgevangen personen. Door gebruik te maken van ateliers en ludieke activiteiten draagt het centrum ”Oase” bij tot het verbreken van de isolatie van de patiënt en zo zijn psychologisch welzijn te verbeteren.
Deze dienst is toegankelijk voor personen vanaf 40 jaar die lijden aan een ongeneeslijke aandoening. Zo U bijkomende inlichtingen wenst of graag zou bijdragen tot dit mooi initiatief als vrijwilliger, aarzel dan niet om contact op te nemen met Mevrouw BernadetteMarescaux.

Contactpersoon: Mevrouw Bernadette Marescaux – 0496/25.29.80 – vanmares@skynet.be

No related posts found...

No related posts found...