Cookie policy

Cookie policy

Het gebruik van cookies op deze website
De website van het OCMW van Sint-Pieters-Woluwe maakt gebruik van cookies om de werking ervan te verbeteren.

Wat is een cookie?
Een cookie is een klein tekstbestandje, eventueel met cijfers, dat door een website opgeslagen wordt op de pc of het apparaat (smartphone, tablet, enz.) die u gebruikt om die website te raadplegen. Cookies zijn bedoeld om het gebruik van een website te versnellen en op maat aan te passen naarmate u die site bezoekt en herbezoekt.
Hiertoe wisselen cookies gegevens uit tussen uw webbrowser (Chrome, Firefox, Internet Explorer…) en de server waarop de website draait, bijvoorbeeld gegevens over uw voorkeur inzake weergave van de website (taal, tekengrootte, enz.), uw navigatiehistoriek, uw keuzes uit de opties die de website aanbiedt of nog registratiegegevens.

Welke cookies gebruiken wij op deze website?
Essentiële cookies ;
Deze cookies zijn om puur technische redenen nodig om de website te kunnen bezoeken. Vanwege de technische noodzaak geldt alleen een informatieplicht en deze cookies worden geplaatst zodra u de website bezoekt.

Cookie naam Bron Doel Vervaldag
PHPSESSID cpas-ocmw1150.be Behoudt de status van de gebruikerssessie voor alle paginaverzoeken. einde van de sessie
SERVERID cpas-ocmw1150.be Wijst een server toe om verzoeken van dezelfde gebruiker te verwerken. einde van de sessie

Functionele cookies ;
Je mag deze cookies niet weigeren indien je naar onze website wenst te surfen maar ze worden pas geplaatst nadat een keuze is gemaakt in verband met de plaatsing van cookies.

Cookie naam Source Doel Vervaldag
mltlngg_language cpas-ocmw1150.be Bewaar taalvoorkeuren 29 dagen

Hoe cookies controleren?
U hebt de mogelijkheid om cookies naar eigen goeddunken te controleren en/of te wissen via de instellingen van uw browser. Zo kunt u alle op uw pc opgeslagen cookies wissen en kunt u de meeste browsers ook zo instellen dat zij cookies tegenhouden. In dat geval is het mogelijk dat u bepaalde voorkeuren bij elk bezoek aan dezelfde website opnieuw moet invoeren en dat bepaalde diensten en functionaliteiten niet werken.